Учасники наукової групи

Швець Олександр Юрійович

Доктор фізико-математичних наук, професор.

З 1997 р. працює в кафедрі математичної фізики НТУУ "Київський політехнічний інститут". Читає лекції на фізико-математичному факультеті з дисциплін "Теорія динамічних систем", "Детермінований хаос" і "Лінійна алгебра". Керівник семінару "Сучасні проблеми нелінійної динаміки".

Коло основних наукових інтересів пов'язане з теорією детермінованого хаосу та теорією динамічних систем з обмеженим збудженням (неідеальних динамічних систем). Одним з перших у світі початків дослідження хаотизації неідеальних динамічних систем. Серед основних наукових результатів можна відмітити:

1. Доведення існування детермінованого хаосу в ряді маятникових, електропружних та гідромеханічних системах з обмеженим збудженням.

2. Відкриття нових сценаріїв переходу до хаосу.

3. Побудова та опис нових видів дивних аттракторів.

4. Дослідження впливу факторів запізнювання на динамічну стабілізацію маятникових систем.

Є автором близько 180 наукових публікацій, у тому числі трьох монографій. Більше 60 статей опубліковані в провідних міжнародних наукових журналах. Багато разів виступав з доповідями на престижних міжнародних наукових конгресах і конференціях.

Має h-індекс 11

alex.shvets@bigmir.net

Сіренко Василь Олександрович

Сіренко Василь Олександрович

Асистент кафедри математичної фізики, кандидат технічних наук

У 2010 році закінчив аспірантуру Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Науковий керівник: Швець Олександр Юрійович. Спеціальність підготовки 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Тема кандидатської дисертації - “Комп'ютерне моделювання та чисельний аналіз детермінованого хаосу в неідеальних гідродинамічних системах”.

Працює на кафедрі математичної фізики НТУУ «Київський політехнічний інститут» з 2009 року.

Коло наукових інтересів пов’язано з дослідженням особливостей виникнення та розвитку детермінованого хаосу в гідродинамічних системах із обмеженим збудженням; розробка програмного забезпечення для комп’ютерного моделювання та чисельного аналізу детермінованого хаосу.

Серед головних наукових результатів можна відмітити:

1. Відкриття нових особливостей при переході від регулярних режимів до хаотичних за сценаріями Фейгенбаума та Помо–Манневілля, а також при переході типу "хаос–хаос" за сценарієм узагальненої переміжності у гідродинамічних системах типу "бак з рідиною-електродвигун".

2. Виявлення переходу типу "гіперхаос–гіперхаос" за сценарієм узагальненої переміжності, а також перехіду до хаосу через руйнування граничного тора у гідродинамічних системах.

3. Побудова нових карт динамiчних режимiв для гідродинамічних систем.

Має h-індекс 2

sir_vasiliy@ukr.net
 

Макасєєв Олександр Михайлович

 

Кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри математичної фізики НТУУ "КПІ".

В 2009 році закінчив Фізико-математичний факультет НТУУ "КПІ" за спеціальністю "Математика". Захистив магістерську дипломну роботу за темою «Універсальність переходів до детермінованого хаосу в деяких неідеальних маятникових системах» під керівництвом О.Ю. Швеця.

Коло наукових інтересів пов’язано з дослідженням особливостей виникнення та розвитку детермінованого хаосу в маятникових системах із обмеженим збудженням

У 2008-2009 роках член науково-дослідної роботи "Детермінований хаос у неідеальних системах", що отримала грант для фінансової підтримки на 5-ому конкурсі науково-дослідних робіт (проектів) студентів і аспірантів НТУУ "КПІ".

У 2011 році приймав участь у четвертій міжнародній конференції CHAOS2011 в Греції.

Серед головних наукових результатів можна відмітити:

  1. Побудова нових карт динамічних режимів для неідеальної маятникової системи.
  2. Обчислена константа Фейгенбаума для системи "маятник - електродвигун" та встановлено клас універсальності за Фейгенбаумом цієї системи.
  3. Показано, що в деяких випадках динаміку системи "маятник - електродвигун" можливо наближено апроксимувати одновимірним дискретним відображенням.  Отримано аналітичне представлення такого дискретного відображення.

       Має h-індекс 4

makaseyev@ukr.net